Jettegrytene - Guida tur

For

Familie

Jettegrytene - Guida tur

Dette er ei familievennleg løype/rute med gradering A i henhold til internasjonal graderingsskala, og kan gjennomføres uten sikring.

Beskrivelse av løype:

Ta av E134 ved Rullestad Camping, og følg gamlevegen oppover Rullestadjuvet ca 2 km til ein kjem til ei sauehegne. Parker bilen her, og så fortsett ein til fots oppover ca 100 meter. Ta av til venstre frå vegen og følg den merka stien oppover, først gjennom noko skog, før ein følger berglagene oppover. Så kjem ein nedover til eit nytt parti med skog. Her blir det lett klatring i trinn oppover til ein kjem til dei første Jettegrytene. I dette området ligg det fleire Jettegryter som ein kan klatra opp og sjå. Etter Jettegrytene følger ein vidare oppover med delvis klatring i trinn og gåing på sti til ein kjem til toppen, Jettegrytenuten. Frå toppen av Jettegrytenuten følgjer ein merka sti ned mot elva, og vidare nedover den Gamle Postvegen til ein kjem inn på gamle E134 og følg den nedover Rullestadjuvet tilbake til utgangspunktet.

Forventa tidsbruk 2 – 3 timar på heile rundturen.

PRISAR:

Jettegryene - Guida tur: kr 150 inklusiv 10% festivalrabatt
Jettegryene - Guida tur Familiepakke: kr 450 inklusiv 10% festivalrabatt

Dag

Klokka

Kva

Stad

Passar for

Billlett

No items found.

Lørdag

10:00

Jettegrytene - Guida tur

Rullestad Camping

Familie

No items found.

Søndag

10:00

Jettegrytene - Guida tur

Rullestad Camping

Familie

No items found.
No items found.

Dag

Klokka

Kva

Stad

Passar for

Billett

Lørdag
10:00
Jettegrytene - Guida tur
Rullestad Camping
Familie
No items found.

Dag

Klokka

Kva

Stad

Passar for

Billett

Søndag
10:00
Jettegrytene - Guida tur
Rullestad Camping
Familie
No items found.