AKTIVITETAR

Barn

Aktivitetar for barn:
- Via Ferrata Ingadalen
- Via Ferrata Kyrkjeveggen (fra 12 år)
- Via Ferrata Hylling (fra 12 år)
- Topptauklatring
- SUP/Kajakk/Kano
- Tur til Jettegrytene
- Natursti

SJÅ ALLE AKTIVITETANE

Familie

Familier har base på Rullestad Camping. Det er lagt opp til ein del aktivitetar med utgangspunkt herifrå. Sjå program for oversikt over oppmøtestad for alle aktivitetar.

SJÅ ALLE AKTIVITETANE

Ungdom/vaksen

Vaksne og ungdomar har base ved Åkrafjorden Nature B&B.
Aktivitetar:
- Juving (frå 16 år)
- Via Ferrata Kyrkjeveggen
- Via Ferrata Hylling
- SUP/Kajakk/Kano
- Guida tur "Der ingen skulle tru at nokon kunne gå"
- Topptauklatring

SJÅ ALLE AKTIVITETANE