Via Ferrata

Via ferrata er et italiensk ord og er oversatt til engelsk med «Iron road» og til tysk med «Klettersteig». Til norsk kan det oversettes med «klatresti» eller «jernsti», men det omtales ofte som «klatresti med wire» Via ferrata går ut på at et fjell utstyres med faste sikringsmidler som stålwire, bøyler, stiger og broer. Dette benyttes så for å klatre fjellet på en mest mulig sikker og forutsigbar måte, uten at man behøver å besitte betydelige klatreferdigheter eller klatrekunnskap. Normalt god form og motorikk er som regel nok for å gå en via ferrata (Kilde: Wikipedia).

I Åkrafjorden finn du to Via Ferrata-turar: Kyrkjeveggen og Jettegrytene. Kyrkjeveggen er kanskje Norges tøffaste Via Ferrata-løype. Mens Jettegrytene er ei familievenleg løype/rute.

Via Ferrata Kyrkjeveggen

Via Ferrata Kyrkjeveggen, som ligg i Fjæra i Åkrafjorden er kanskje Noregs tøffaste Via Ferrata løype. Løypa er lagt opp til klatring på fjell der det er mogleg. I dei mest krevande partia er det sett inn trinn for at flest mogleg skal kunne gå løypa. Klatrepartiet frå innsteget på 50 moh. til topphylla på 550 moh. er om lag 900 meter langt. Fjæratoppen er høgste topp på 713 moh. Det siste partiet til Fjæratoppen er vanleg sti. Løypa er gradert som klasse D etter internasjonal graderingsskala, der graderingen går fra A til F.

Les meir

Via Ferrata Ingadalen

Ingadalen via ferrata er ei familievennleg  rute som graderes som B/C for eksponering og 2 i klatregrad. Ruta ligg rett sør for Åkrafjorden Nature og ein kan sjå dei som klatrer frå plassen framom bygget. Det tar om lag 15 min. å gå til innsteget. Halvvegs går ein på sti til innsteg nr. 2. Utsikten er flott kor ein ser Rullestad mot aust og Fjæra og Åkrafjorden i vest, mot nord ser ein den mektige «Kyrkjeveggen». Når ein er ferdig med klatredelen som ender på om lag 240 moh, følger ein stien tilbake til utgangspunktet. Heile runduren tar omlag 2,5- 3 timer i barnevennleg tempo, men kan og utvides om ein tar seg tid til å nyte utsikten og omgivelsane.

Les meir