Bratte fjellsider
Foto: Laila Sørhus

Der ingen kunne tru at nokon kunne gå

For den som søkjer seg ut i vår ville og vakre natur, og som likar å gå i bratt og ulendt terreng, finnes det mange moglegheitar hjå oss. Du får med deg lommekjend turleiar som er oppvaksen i bygda og kjenner kvar ein stein, formasjon, stadnamn og tilhøyrande historie. Me følgjer med andre ord ikkje dei merka turløypene. Vanskelighetsgrad og lengde på turen kan tilpasses etter ønskje.

Tilbake ikon link