Fottur
Fottur Foto: Robert S Melkeraaen

Fottur

Det finnes eit hav av moglegheitar for fotturar frå fjord til fjell. Det er mange merka løyper i nærområdet, frå lette fotturar til dei mest ekstreme umerka turløypene for dei som likar det. Om du/de ikkje ønskjer å ha med deg ein lokal turleiar, hjelper me til med råd og rettleiing for at din tur skal bli best mogleg.

Tilbake ikon link